انجمن شاعران اهل بیت علیهما سلام
 • 20180723_123636637062256300068532.jpg

  نقد شعر

  چله شعر - استاد مرتضی امیری اسفندقه

  مجلس پانزدهم - 22 اسفند 91

 • 20180723_123636636986947996996367.jpg

  نقد شعر

  چله شعر - استاد مرتضی امیری اسفندقه

  مجلس چهاردهم - 15 اسفند 91

 • 20180723_123636636742555888338729636961993084474393.jpg

  نقد شعر

  چله شعر - استاد مرتضی امیری اسفندقه

  مجلس سیزدهم - 8 اسفند 91

 • 20180723_123636636742555888338729636961991572267899.jpg

  نقد شعر

  چله شعر - استاد مرتضی امیری اسفندقه

  مجلس دوازدهم - 1 اسفند 91

 • c22fc8e2-7009-4931-a1df-3ceb769843b020180723_123636636742555888338729.jpg

  نقد شعر

  چله شعر - استاد مرتضی امیری اسفندقه

  مجلس یازدهم - 24 بهمن 91

 • 123