انجمن شاعران اهل بیت علیهما سلام
 • 20180723_123636637120143122250691.jpg

  نقد شعر

  چله شعر - استاد مرتضی امیری اسفندقه

  مجلس هفدهم - هفدهم اردیبهشت 92

 • 20180723_123636637088908204628733.jpg

  نقد شعر

  چله شعر - استاد مرتضی امیری اسفندقه

  مجلس شانزدهم - 3 اردیبهشت 92

 • 20180723_123636637062256300068532.jpg

  نقد شعر

  چله شعر - استاد مرتضی امیری اسفندقه

  مجلس پانزدهم - 22 اسفند 91

 • 20180723_123636636986947996996367.jpg

  نقد شعر

  چله شعر - استاد مرتضی امیری اسفندقه

  مجلس چهاردهم - 15 اسفند 91

 • 20180723_123636636742555888338729636961993084474393.jpg

  نقد شعر

  چله شعر - استاد مرتضی امیری اسفندقه

  مجلس سیزدهم - 8 اسفند 91

 • 1234